Algemene Voorwaarden Winkel

Uiteraard ben je van harte welkom in onze winkel aan de Oudestraat 7 in Assen. Wij hanteren huisregels ter bevordering van een prettig winkelklimaat. Bij het betreden van de winkel ga je akkoord met volgende huisregels.

Gedrag
 • In de winkel gaan we respectvol met elkaar om. Agressief of ongepast gedrag wordt niet getolereerd. Iedereen helpt mee een prettig winkelklimaat te bevorderen door hinder en overlast voor anderen te voorkomen.
 • Volg altijd de aanwijzingen van onze medewerkers op.

Huisdieren
 • Honden zijn in onze winkel van harte welkom en zullen met veel aandacht worden ontvangen :-)

Ruilen
 • Ruilen kan alleen op vertoon van een aankoopbewijs en is mogelijk tot 7 dagen na de originele aankoopdatum.
 • Wij geven geen geld terug.
 • Het product dient ongebruikt te zijn en zich in de originele verpakking bevinden, inclusief alle productiecodes van de leverancier.
 • Een geruild product kan niet nogmaals worden geruild.

Klachten
 • Gebreken aan een product dienen binnen 3 maanden na aankoop kenbaar gemaakt te worden.
 • Het product dient nog voorzien te zijn van de productcodes en originele labels.
 • Het tonen van een aankoopbewijs is verplicht.
 • Een defect product zal, nadat de klacht nader is onderzocht, omgeruild worden voor een nieuw product. Wij geven geen geld terug.

Contant geld
 • In onze winkel is beperkt wisselgeld aanwezig, kassageld wordt steeds afgeroomd.
 • Voor jouw en onze veiligheid vragen we je zoveel mogelijk met PIN te betalen.

Diefstalpreventie
 • Het is verboden geprepareerde tassen en/of andere voorwerpen bedoeld om winkeldiefstal te plegen bij je te hebben in de winkel.
 • Het is verboden om in onze winkel zonder toestemming te fotograferen of te filmen.
 • Om misverstanden snel op te lossen dien je medewerking te verlenen aan onderzoek van je kleding of tassen.
 • Onze artikelen zijn zichtbaar en onzichtbaar beveiligd.
 • Binnen ons winkelgebied werken we met een (collectief) winkelverbod.
 • Bij betaling met creditcard vragen wij altijd om een geldige legitimatie.

Inschakelen medewinkeliers
 • Wij kunnen de hulp inroepen van onze collega-winkeliers in de omgeving.

Inschakelen politie
 • Bij constatering of verdenking van een strafbaar feit schakelen wij direct de politie in. In het geval van strafbare feiten doen wij altijd aangifte.
 • Bij overtreding van onze huisregels ben je strafbaar ter zake huisvredebreuk (artikel 138 wetboek van strafrecht).

Gebruik cameratoezicht
 • Bij strafbare feiten kunt u worden gefotografeerd.
 • Beelden verstrekken wij altijd aan de politie.
 • Voor jouw en onze veiligheid maken we gebruik van cameratoezicht.


Spaarprogramma

 • Scent Circle behoudt zich het recht het spaarprogramma tussentijds te wijzigen of te beëindigen. Spaarpunten kunnen niet achteraf worden gecrediteerd en vertegenwoordigen geen monetaire waarde.